Uw notariskantoor voor aankoop of teboekstelling van uw plezierjacht, beroepsvaartuig, woonark of ander vaartuig. Ook scheepshypotheken verzorgen wij. Wij garanderen u hoogstaande dienstverlening tegen een billijke prijs.


Welkom bij scheepsnotariaat.nl

Bent u - als particulier of als ondernemer - van plan een boot of een woonark te kopen? Of wilt u een hypotheek op uw vaartuig? Wellicht bent u niet helemaal zeker over de manier waarop de eigendomsoverdracht en dergelijke dienen te verlopen. Soms is tussenkomst van een notaris noodzakelijk, soms ook niet. Wellicht beantwoorden de onderstaande antwoorden een aantal van uw vragen.

 1. Wat is brandmerken of teboekstellen?
 2. Is brandmerken of teboekstelling verplicht?
 3. Kan ik mijn vaartuig zelf registreren of overdragen?
 4. Wat doet de notaris precies?
 5. Welke gegevens heeft de notaris nodig?
 6. Moet ik bij de notaris langsgaan?
 7. Wie is scheepsnotariaat.nl?
 8. Wat kost de notaris?
 9. Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wat is brandmerken of teboekstellen?

Teboekstelling houdt in dat uw vaartuig wordt geregistreerd in het scheepsregister van het kadaster. Op het moment van teboekstellen wordt uw vaartuig een 'registergoed', vergelijkbaar met bijvoorbeeld een woning. Bij de teboekstelling wordt een administratief kenmerk toegekend, het brandmerknummer. Dit nummer wordt enige tijd na de teboekstelling fysiek aangebracht op het schip door een medewerker van het kadaster.

....omhoog

Is brandmerken of teboekstelling verplicht?

Teboekstelling is slechts verplicht voorzover de wet dit bepaalt, bijvoorbeeld indien de waterverplaatsing van het vaartuig meer dan 10 m3 bedraagt.

Voor vaartuigen waarvoor geen verplichting tot teboekstelling bestaat, is teboekstellen desalniettemin soms raadzaam of onvermijdelijk.

 1. Teboekstellen kan praktisch zijn indien u bijvoorbeeld een schip in aanbouw heeft op een scheepswerf. Als de werf failliet gaat, kunt u aantonen dat het casco van u is, en dus niet in het faillissement valt.
 2. Indien u een hypotheek wilt op uw vaartuig, waarbij de boot dus als onderpand dient voor uw lening, is kadastrale teboekstelling altijd noodzakelijk.
In principe is teboekstelling mogelijk op ieder soort vaartuig.

....omhoog

Kan ik mijn vaartuig zelf registreren

of overdragen?

Aan- en verkoop:

 1. Is de over te dragen boot momenteel niet ingeschreven bij het kadaster, dan kunt u in principe zelf de levering regelen. U hoeft hiervoor niet naar de notaris.
 2. Is de over te dragen boot momenteel wel ingeschreven bij het kadaster, dan kan overdracht alleen geschieden bij notariŽle akte. Is echter het schip niet verplicht geregistreerd en vrij van hypotheek, dan bestaat voor de huidige eigenaar de mogelijkheid om het schip uit te schrijven bij het kadaster en kan de levering in principe buiten de notaris om plaatsvinden. Houdt u voor uitschrijving wel rekening met een toestemmingsvereiste van de Rechtbank!
Hypotheek:
 1. Indien u reeds eigenaar bent van het betreffende vaartuig, kunt u de teboekstelling zelf vooraf regelen. U kunt hiervoor contact opnemen met het kadaster. Teboekstelling aanvragen is niet altijd even eenvoudig. Indien u dit wenst kunnen wij de aanvraag geheel voor u verzorgen, tegen geringe kosten.
 2. In veel gevallen echter is het zo dat de hypotheeklening nodig is om de koopsom te kunnen voldoen. In dat geval loopt u tegen het probleem aan dat u niet op voorhand een schip kunt registreren waarvan u nog geen eigenaar bent. In dit geval ligt het voor de hand dat de notaris, als degene die over de hypotheekgelden beschikt, tevens de aanvraag tot teboekstelling voor u indient.

....omhoog

Wat doet de notaris precies?

Betreft het een overdracht of een hypotheek? Dan gaat de notaris na wie bevoegd is om het vaartuig te verkopen (of te bezwaren met hypotheek). Nadat hij de identiteit van de betrokken partijen heeft vastgesteld, maakt de notaris een akte van levering (ingeval van koop) of een hypotheekakte (ingeval van hypotheek) op. Op de dag dat u langsgaat bij de notaris neemt hij deze akten beknopt met u door, waarna u de akte samen met de notaris ondertekent. Na ondertekening wordt de betreffende akte ingeschreven bij het kadaster.

De regelgeving en procedures die de wet, het kadaster en andere instanties voorschrijven zijn niet altijd even eenvoudig. Weet u niet precies wat er moet gebeuren? Neemt u gerust contact met ons op voor meer informatie. Wij spreken graag vrijblijvend uw situatie even met u door.

....omhoog

Welke gegevens heeft de notaris nodig?

Voor een teboekstelling ontvangen wij graag van u:

 1. uw contactgegevens en een kopie van uw legitimatiebewijs
 2. originele koopovereenkomst, factuur of eigendomsbewijs van het vaartuig
 3. gegevens omtrent de inrichting, de afmetingen e.d. van het vaartuig
Voor een hypotheekakte ontvangen wij graag:
 1. uw contactgegevens en een kopie van uw legitimatiebewijs
 2. de opdrachtbrief van uw hypotheekbank aan de notaris
Voor een leveringsakte ontvangen wij graag:
 1. indien aanwezig de voorlopige koopakte
 2. brandmerk van het over te dragen vaartuig
 3. contactgegevens en kopie legitimatiebewijs van verkoper en koper
De verlangde gegevens kunt u zenden naar info@scheepsnotariaat.nl, of per reguliere post naar Van Leussen Van den Broek Notarissen, Postbus 15, 4240 CA Arkel, of per fax (faxnummer 0184-642719), graag ter attentie van Afdeling Schepen. Na ontvangst van de stukken nemen wij telefonisch contact met u op over het verdere verloop van de transactie. Bespreekt u de details liever vooraf, of heeft u nog onbeantwoorde vragen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-671816. U kunt vragen naar de heer Cor du Fijn. Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog

Moet ik bij de notaris langsgaan?

U hoeft alleen langs te gaan bij de notaris indien u een hypotheekakte gaat tekenen. Overige zaken kunnen wij namens u afhandelen op basis van volmacht.

....omhoog

Wie is scheepsnotariaat.nl?

Scheepsnotariaat.nl is een initiatief van Van Leussen Van den Broek Notarissen; een vertrouwd notariskantoor in de Alblasserwaard, met vestigingen in de dorpen Molenaarsgraaf en Arkel.

Molenaarsgraaf en Arkel zijn aangegeven op dit overzichtskaartje. Beiden plaatsen zijn uitstekend bereikbaar vanuit, en centraal gelegen in, de vierhoek Rotterdam, Utrecht, Tilburg en Den Bosch.

....omhoog

Wat kost de notaris?

Van Leussen Van den Broek Notarissen staat bekend als een kantoor dat hoogwaardige dienstverlening levert tegen een voordelig tarief. Dat geldt ook voor de dienstverlening voor schepen. Wij informeren u graag vooraf in heldere taal wat de verwachte kosten zijn voor uw specifieke transactie. In het kostenoverzicht verwerken wij zowel de kosten van de notaris, als die van het kadaster en eventuele andere partijen, zodat u niet achteraf verrast wordt door aanvullende kostenposten.

....omhoog

Welke actie moet ik nu ondernemen?

Wilt u dat ons kantoor uw scheepstransactie verzorgt? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie. Wij spreken graag uw situatie even met u door, zonder dat meteen de 'kostenteller' gaat lopen. Wij zijn telefonisch bereikbaar onder nummer 0184-671816. U kunt vragen naar de heer Cor du Fijn.

Meer contactinformatie vindt u op onze contactpagina.

....omhoog

algemeen
in onze organisatie

wij nemen graag contact met u op

specialismen
in onze organisatie

wij nemen graag contact met u op